Komendanci SSR Kół Okręgu PZW w Katowicach - prolongata legitymacji SSR na 2021 r.

Jarosław Pawlak

 

 

 

W związku z panującą pandemią koronowirusa COVID 19  oraz zastosowanych dodatkowych obostrzeń przez Ministerstwo Zdrowia szkolenia i egzaminy nowo wstępujących są odwołane

 

 

Przedłużenia legitymacji strażników SSR na rok 2021 na następujących zasadach:

 

- należy przesłać wszystkie legitymacje strażników do Komendanta SSR Okręgu PZW w Katowicach załączając  wykaz do prolongowania strażników,

 

- wskazać osobę upoważnioną do odebrania prolongowanych legitymacji /podać nr tel. /

- zaznaczyć jakie Starostwo lub Miasto prolonguje dane legitymacje strażników SSR danego Koła PZW.

 

-  prolongowane legitymacje zostaną odesłane do Koła lub osoba odpowiedzialna odbierze osobiście w danym Starostwie lub Urzędzie o czym zostanie poinformowana.

 

- konendanci  SSR kół, którzy sami załatwiają formalności związane z prologowaniem legitymacji i  podlegają danemu Starostwu np. Starostwo Pszczyna , Cieszyn , Chorzów , Dąbrowa Górnicza itp. przesyłają informacyjnie zestawienie prolongowanych strażników SSR.   

 

Przypominam o kwartalnym sprawozdaniu oraz planie pracy zgodnie z dotychczasowymi zasadami. Obowiązuje roczne rozliczenie z kosztów działalności SSR.

 

Komendant SSR

Andrzej Jania